Skriv adjektiv i bestämd form

Skriv adjektiven i bestämd form.

1. stor

Har du sett det huset vid parken?

2. glad

De flickorna har vunnit en fotbollsmatch.

3. gammal

Den mannen går en promenad varje dag.

4. ny

De lärarna är på kurs i dag.

5. liten

Den bilen kör fort.

6. kall

Det vädret var besvärligt.

7. vit

Många människor bor i de hyreshusen.

8. sorglig

Den boken är skriven av Stig Dagerman.