Öva kongruensböjning 2

Välj rätt form för adjektiven.

1. Ni lär er ett _______ språk.
2. Filmen är _______.
3. Vilma är en _______ flicka.
4. Affärerna är _______.
5. Är du _______?
6. Erik har köpt _______ biljetter.
7. Landet är _______.
8. Husen är _______.
9. Är du _______ nu?
10. Marina har en _______ hund.
11. Jag såg ett _______ tv-program i går.