Kan du bokstavera namnet och adressen?

lips16hoga Jag kan bokstavera namn och adress. Jag förstår när någon annan bokstaverar.
K09_T04_fil01

Josef och Sara såg ett anslag …
K09_T04_fil02

Den här lägenheten ser intressant ut …
K09_T04_fil03