När går flyget?

ear16hogt Jag förstår namn på dagar och månader. Jag förstår klockslag.
K08_T08_fil01

Lydia och Jörgen ska ta flyget …
K08_T08_fil02