Lydia och Jörgen berättar om en vanlig dag på jobbet

Lydia och Jörgen berättar om en vanlig dag på jobbet.

K03_H02_fil04

K03_H03_fil05