Hur bokstaverar du ditt namn?

lips16hoga Jag kan bokstavera namn och adress. Jag förstår när någon annan bokstaverar.
K03_T09_fil01

Lydia och Sara ska …
K03_T09_fil02

Hur bokstaverar …
K03_T09_fil03