Så dyrt det blev! Uttryck

När får du lön?
K12_T04_fil01

Jag får lön den 20 december …
K12_T04_fil02

Hur mycket tjänar du i månaden?
K12_T04_fil03

Jag tjänar 20 000 kronor i månaden.
K12_T04_fil04

Hur mycket har du att leva på i månaden?
K12_T04_fil05

Jag har 15 000 kronor i månaden.
K12_T04_fil06

När får du pengar?
K12_T04_fil07

Jag får pengar den 25:e varje månad …
K12_T04_fil08

Hur mycket tjänar du per år?
K12_T04_fil09

Jag tjänar 350 000 kronor.
K12_T04_fil10

Vad lägger du pengar på?
K12_T04_fil11

Jag lägger mycket pengar på mat och hyra.
K12_T04_fil12