Lydia fyller i ett ansökningsformulär

pencil16hog Jag kan fylla i ett formulär.
K12_T09_fil01

Lydia går till webbplatsen …
K12_T09_fil02

Ansökningsformulär för sfi-kurs med praktik …
K12_T09_fil03