Jag vill boka tid. Uttryck

Kan jag få en tid hos doktor Kowalski?
K11_T06_fil01

Ja, när passar det?
K11_T06_fil02

Ja, det kan du, men i dag är det tyvärr fullt.
K11_T06_fil03

Ja, men inte förrän om en vecka.
K11_T06_fil04

När har han en ledig tid?
K11_T06_fil05

Han har en ledig tid 23 november klockan 10.
K11_T06_fil06

Har han inte en tid tidigare?
K11_T06_fil07

Jo, han har en tid 21 november klockan 9.
K11_T06_fil08

Har han en tid senare den dagen?
K11_T06_fil09

Nej, det har han inte.
K11_T06_fil10