På skolutflykt

ear16hogt Jag förstår tal, priser och klockslag. Jag förstår namn på dagar och månader.
K10_T01_fil01

Det är höst …
K10_T01_fil02