Öva verb för aktiviteter

Vad gör de?

Para ihop text och bild.