Ordna meningar i tidsföljd 3

ordna_meningar3

Ordna meningar i tidsföljd 3

Klicka på meningarna, dra och släpp dem i rätt ordning.