Mot målet 2

Lyssna, läsa, tala, samtala och skriva är grunden i Mot målet 2. Det är ett heltäckande läromedel för sfi kurs C (A2/A2+) som utgår från Gemensam europeisk referensram för språk.

Efter berättigad kritik av ljudet till Mot målet har Folkuniversitetets förlag bestämt att allt ljud till Mot målet ska spelas in på nytt under våren 2018. Vi beklagar det onormala uttalet på en stor del av inspelningarna.